Previous Next

 

#小步邁大步

 

每個活動都由零開始,一小步一小步邁向目標。

由展覽設計、攤位遊戲、製作以及安裝都需要各部門嘅專業技能,每一個步驟都唔可以睇漏眼!(話說我地每個同事都係金晴火眼架...)

 

如果想係會展、各大商場或酒店舉行展覽攤位可以Inbox小編傾傾計,又或者以下聯絡方法搵小編啦, 一齊諗諗佢好無

Previous Next

【浪漫星光 · 聖誕火車站】

 

話咁快踏入12月,聖誕氣氛愈黎愈濃厚,各個商場陸陸續續出現不同聖誕裝飾!我地同事都為 Cheung Sha Wan Plaza - 長沙灣廣場 打造了一個浪漫聖誕火車站國度,有火車同布穀鳥定時報時,仲可以同可愛胡桃夾子守衛影相。在藍藍的星光下,輕輕倚靠英式燈柱,感受浪漫聖誕時刻,仲有正門天花大型吊飾,一定要去打卡影靚相喇!

We weclome you to contact us for more information
about any of our products or services

© 2019 Reliable Partner Co. Ltd. All rights reserved